Zanechajte profesionálny dojem kvalitnou tlačou

Počítač sa dnes už bez tlačiarne nezaobíde. I keď sú vplyvom neustále aktualizovaného internetu takmer všetky dáta pominuteľné, tlačiarne používame pre tvorbu písomných dokumentov, tlač fotografií, sprehľadnenie informácií pre ich spracovanie, či práve na „zmrazenie“ informácií, ktoré už zajtra v digitálnej podobe na internete nemusia byť.

Pri výbere tlačiarne je dôležité určiť si na aký účel budeme tlačiareň využívať. Pokiaľ budeme iba tlačiť, tak nám postačí kúpa tlačiarne. Ak však plánujeme  kopírovať, skenovať, prípadne i faxovať, tak sa určite vyplatí investovať skôr do multifunkčného zariadenia.

Rovnako dôležité je určiť miesto využitia. Pri tlačiarňach na pracovné účely sa predpokladá vyšší počet tlačených strán za mesiac a skoršie opotrebenie tlačiarne. Pri tlačiarňach, ktoré plánujeme využívať prevažne doma kladieme dôraz najmä na malé rozmery, primerané náklady na tlač a jednoduchú obsluhu. Pri výbere tlačiarne si porovnávajte jednotlivé technické parametre a klaďte dôraz na funkčnosť zariadenia.

Niektoré tlačiarne  dovoľujú tlačiť aj bez použitia počítača, umožňujú napríklad tlač fotografií priamo z pamäťovej karty digitálneho fotoaparátu. Pripojením tlačiarne k počítaču získate možnosť tlačiť dokumenty, súbory, obrázky, webové stránky a ďalšie. Keď pridáte tlačiareň, treba v systéme nainštalovať software, ktorý jej povolí pracovať s počítačom. Tlačiareň  môžete pripojiť pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia.

Ponuka spoločnosti COPY PRINT BRATISLAVA spĺňa všetky predpoklady najnáročnejšieho zákazníka. Vďaka dlhoročnej skúsenosti.