Softvér

XMPie


Firma XMPie vyvíja riešenie založené na zásuvných moduloch do kolekcie programov Adobe Suite. Vďaka tejto filozofii je omnoho jenoduchšia implementácia tohto softvéru do návrhového workflow. Pokiaľ sa grafik, pracujúci na návrhu tlačoviny rozhodne, že tlačovina bude variabilná, jednoducho spustí zásuvný modul XMPie a "spojí" návrh v Indesignu s databázou. To je najjednoduchšie využitie... Samozrejme, to je iba začiatok, protože koniec produktovej rady je vo využití multimediálnej direct mailingovej komunikácie s koncovým zákazníkem.

Xerox CentreWare Web


Xerox CentreWare Web vám prináša výhody pridanej produktivity, ktoré očakávate pri manažmente zariadení. Tento inovatívny softvérový nástroj, dokáže cez internetový prehliadač inštalovať, konfigurovať, riadiť, monitorovať a reportovať všetky sieťové tlačiarne a multifunkčné zariadenia v celej spoločnosti – bez ohľadu na výrobcu...a zadarmo!

FreeFlow Web Services


Internetový obchod nielen s tlačovinami, je to Web-to-Print v podaní spoločnosti Xerox.

FreeFlow VI Design Express


Sofware na vytváranie variabilných dát.

Kofax


Spoločnosť Kofax patrí medzi celosvetovo najrozšírenejších dodávateľov systému pre spracovanie a transformáciu dokumentov. Na tejto platforme je možné efektívne spracovávať alékoľvek dokumenty bez ohľadu na ich pôvod a formát. Máme pripravené riešenia pre štruktúroévané dokumenty (vyťažovanie formulárov atď.), pološtruktúrované dokumenty (vyťažovanie faktúr atď.) a neštruktúrované dokumenty (klasifikácia dokumentov atď.).