Služby

K základným službám patrí predaj a prenájom kancelárskeho zariadenia značky Xerox a HP. Nami poskytované služby zahŕňajú kompletnú starostlivosť o Vaše tlačové prostredie od analýzy súčasného stavu (procesov, technológií, požiadaviek užívateľov), optimalizáciu, cez implementáciu až po podporu správu. Dôraz kladieme na kvalitný a rýchly servis, ktorý Vám zabezpečí plynulosť jednotlivých procesov.