Prenájom zariadení

Ponúkame Vám aj obstaranie kancelárskeho zariadenia formou prenájmu na 3-5 rokov, alebo podľa Vašich individuálnych požiadaviek. Využite výhody spojené s prenájmom kancelárskych technológií :

  • špičkové zariadenie, pričom v ňom nie sú viazané finančné zdroje
  • rýchle a jednoduché uzatvorenie zmluvy s minimom podkladov
  • servisné zaistenie je súčasťou nájomnej zmluvy
  • fixné splátky po celú dobu trvania zmluvy
  • možné rovnomerné plánovanie nákladov
  • po uplynutí riadnej doby nájmu a zaplatení všetkých splátok možnosť odkúpenia zariadenia, alebo vymenenia za nové
  • poplatok za servisné služby možno flexibilne meniť podľa Vašich potrieb v priebehu trvania zmluvy
  • flexibilný prístup k finančnej situácii zákazníka - nastavenie štruktúry platieb podľa individuálnych požiadaviek