COPY PRINT BRATISLAVA a sponzoring

Spoločnosť COPY PRINT BRATISLAVA sa rozhodla vydať aj cestou sponzoringu na poli športu. Nakoľko kultúra ako aj šport majú v súčasnosti na Slovensku spoločného menovateľa a tým je nedostatok financií, rozhodli sme sa investovať do talentu nádejných športovcov.

Poslaním všetkých našich sponzoringových aktivít je podporovať talent a snahu o vynikajúce výsledky. Našou snahou je stať sa spoľahlivým partnerom nádejných talentov zajtrajška. Preto sme sa rozhodli podporiť Basketbalový klub Inter Incheba Bratislava. Tento klub sme si vybrali pre jeho hodnoty, potenciál, filozofiu práce a v neposlednom rade pre ľudí, ktorí v ňom pôsobia a ktorým veríme.

Basketbalový klub Inter Incheba Bratislava impozantným spôsobom opäť obhájil titul majstra Slovenska . Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou histórie tohto klubu.