ConnectKey

ConnectKey

ConnectKey ponúka riešenie, ktoré ľahko zvládne všetko, čo potrebujete - riešenie, ktoré pre vás pracuje, keď to potrebujete, ale ktoré nenarúša vašu činnosť, pretože skrátka funguje.
Naše multifunkčné tlačiarne založené na technológii ConnectKey, vám umožnia sústrediť sa na prácu, nie na technológiu. Ponúka významnú výhodu ako malým, stredným firmám, tak aj veľkým podnikom. Tieto systémy sa veľmi ľahko zavádzajú a poskytujú skutočné a praktické riešenia, ktoré dokážu uľahčiť komunikáciu, zdokonaliť spracovanie a zdieľanie dôležitých informácií, zjednodušiť zložité pracovné postupy vyžadujúce použitie papiera a znížiť náklad
.


ConnectKey je softvérový systém implementovaný v multifunkčých zariadeniach. Predstavuje sadu riešení, ktoré reagujú na rastúcu potrebuyť maximálneflexibilný azároveň potrebu špikvého  zbezpeenia dát. Medzi najdôležitejšie prvk riešní patrí schopnosť skenovať a ukladať dokumenty do cloudových úložísk, zasielať dokumenty  iamo do workflow a v neposlednom rade jednoduchú  bezpečnú tlač z akéhokoľvek obilného zariadenia.

Riešenie ConnectKey znižujú odpad a spotrebu papiera a poskytujú viac času na efektívnejšiu prácu. Pre spoločnosti, ktoré sa neobmedzujú priestorom kancelárie a pracovnou dobou, nemusí byť klasické pracovné vybavenie príliš vhodné. Preto multifunkčné tlačiarne ConnectKey ponúkajú mobilnú tlač a skenovanie, ktoré je možné plne integrovať do cloudových technológií a mobilných zariadení. Multifunkčné tlačiarne ConnectKey umožňujú veľmi jednoduché skenovanie v rôznych formátoch, ako sú napríklad jedno a viacstránkové prehľadávateľné súbory PDF, ktoré umožňujú distribúciu a archiváciu informácií tam, kde je to najžiadanejšie. Dokumenty môžete zdieľať prostredníctvom štandardných sieťových priečinkov, e-mailov, cloudových úložísk.

Pri používaní firemných nástrojov ako sú telefóny a tablety potrebujete multifunkčné zariadenie pripravené na prepojenie s pracovníkmi na cestách. Multifunkčné tlačiarne ConnectKey sú možné pripojiť bezdrôtovo, čo umožňuje umiestnenie zariadení na prístupnejšie miesta bez ďalších nákladov na infraštruktúru siete. ConnectKey prestavuje nový prístup na trhu multifunkčných zariadení, keďže spoločnostiam poskytuje väčšie pohodlie, vyššiu produktivitu, bezpečnosť a kontrolu nákladov.